brommerpremie.nl is een website van                           
Vertrouwd en voordelig met uw oldtimer op weg
Disclaimer
Deze website is speciaal voor u opgezet als informatieve site. Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze begrijpt, ermee instemt en daaraan gebonden is.

Informatie op deze website
Brommerpremie.nl is een website van Henk Homma Verzekeringen. Henk Homma Verzekeringen (hierna HHV) stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. HHV wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. HHV behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Functioneren van deze website
HHV sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirect schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het bezoeken van de site, het gebruik van hyperlinks en de door haar gepubliceerde aanbiedingen en webpaginaís of met de (tijdelijke) onmogelijkheid deze acties en websites te kunnen raadplegen. HHV is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via een link op haar site is verkregen. HHV garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

De eventueel op deze website verstrekte informatie over beleggingen of op fiscaal of juridisch terrein, dan wel in dit verband gedane aanbevelingen, mogen nimmer worden opgevat als een advies. HHV raadt u dan ook aan voor een persoonlijk op maat gesneden advies contact op te nemen met ons kantoor, waarbij onder meer al uw relevante financiŽle, juridische en fiscale omstandigheden kunnen worden meegenomen in het advies.

Ingeval u uitsluitend op basis van de informatie of de gedane aanbevelingen op deze website besluit verplichtingen aan te gaan, bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. HHV wijst u er derhalve uitdrukkelijk op dat zij niet aansprakelijk is voor de schade die voortvloeit uit uw besluitvorming.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. HHV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. HHV behoudt zich het recht voor iedere link of een programma op enig moment te beŽindigen.

Intellectuele eigendomsrechten
HHV (of haar licentiegevers) behoudt alle rechten, waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten, met betrekking tot (de informatie van) deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, kopiŽren, te downloaden, te verkopen, in licentie te geven, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HHV.

Zonder voorafgaande toestemming van HHV is het niet toegestaan links naar deze site weer te geven.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze disclaimer kan door HHV worden gewijzigd, mede gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van haar bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling de tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u deze website bezoekt.

Vestiging
Henk Homma Verzekeringen is gevestigd aan de Sint Odulphusstraat 15, 8574 SV BAKHUIZEN en is geregistreerd bij de AFM onder nummer 12017875 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08173538.